GULDSLOTTET, 2020
Dimensioner: 3,80 x 1,90 x 1,90 meter
Material: Rostfritt, pulverlackerat guld + metallic
Markytan: Mindre gatsten i cirkel
Plats: Vänskapsparken, Barnens Skulpturpark

Magnus Wallin i samarbetet med barnen Lana Mofeed, Yousef Mofeed, Rajma Khostal, Wais Khostal i projektet Barnens Skulpturpark.

I Vänskapsparken står en 3,80 meter hög, öppen skulptur i guld, ovanpå en cirkulär stensättning. Skulpturen Guldslottet är en del av Barnens Skulpturpark och är skapad av konstnären Magnus Wallin tillsammans med Lana Mofeed, Yousef Mofeed, Rajma Khostal och Wais Khostal. Guldslottet står på en plats där flera vägar korsas och möts. Stensättningen är i samma nivå som Vänskapsparkens gångstigar, och välkomnar till att både träda in i eller passera genom skulpturen. 

Idén till Guldslottet tog avstamp i just byggandet och att bygga upp någonting tillsammans – att samarbeta och att låta byggprocessen leda vägen framåt. På så vis blir skulpturen både plats- och situationsspecifik, då skulpturens form är lika beroende av sin plats och omgivning, som den är av sitt samarbete. I byggandet och planerandet av skulpturen använde barnen klossar, vilket avspeglas i skulpturens återkommande, kvadratiska former. Genom att lägga klossarna i olika formationer på marken, så skapades mellanrum och rymder mellan klossarna, både på höjden och på bredden, som tillsammans skapar en skulptur på
1200 kg. 

Barnen berättar:
“Under tiden jag byggde fantiserade jag om att jag gick runt i olika rum. Ett var min mammas rum, ett annat mitt eget. Vi befann oss på ett stort hotell och rummen tog aldrig slut.”
“Att bygga är att vara i nuet, vi lär oss att inte tänka för mycket på vad det är vi gör, vi bara gör och lär oss samtidigt.”