SYNONYM (2007)
Thermal film: 12,40 min.
Installation with four monitors

The work showed for a year in connection with a public space, the subway Skanstull statioen Stockholm, (2007 – 2008) Skanstull IV-KONSTFILM

Grund idén till verket bygger på individens egna upplevelser av att befinna sig i ett utanförskap och hur detta kan upplevas i relation till en offentlig plats.

Vad som befinner sig i människans inre i den offentliga miljön och som obemärkt glöms bort. Idén av att stanna upp och reflektera över de självklarheter som inte är självklart för alla människor och låta de inre tankarna och känslorna bli synliga på en offentlig plats.

Mitt verk är tänkt som ett igenkännande där den utsatte kan få ett erkännande.

Min presentations idé av verket utgörs av ett samtal i kommunikation av tysthet, trots den bullrande miljön där verket placerats. Samtalet berättas med teckenspråk men utesluter ändå inte möjligheten att förstå berättelserna i filmerna om man inte besitter förmågan att kunna språket.

Berättelserna är nämligen historier med kommunikativ karaktär och visuellt uttryckta rent narrativt, vilket medför att utanförskapet kan upplevas i dubbel bemärkelse. Både för dem som finner erkännande i historien och även för dem som inte hanterar teckenspråkets formuleringar.

Vad som visas i filmen är teckenspråk med visuella gester, ett språk som uttrycks med huvudrörelser, blinkningar, munrörelser och övriga kroppsspråk och som kallas icke manuella grammatiska signaler och är avgörande för betydelsen i teckenproduktionen.

I filmen återges teckenspråket med ”stängd röst”, dvs. läpparna rör sig under teckenproduktionen utan att någon röst hörs.