BADEN BADEN (2018)

STOL 1 (med käpp)
144 cm höjd x 133 cm lång x 68 cm bred

STOL 2 (med spikhål)
122 cm höjd x 115 cm lång x 68 cm bred

Konstnärliga gestaltningen Baden Baden är en avknoppning från den gestaltnings idé om Tjugoen solitära stolar utformade för Dag Hammarskjöld plats vid Malmö Live 2014.

Till de två skulpturala stolarnas visuella uttryck dras likheten till möbler från början av 1900- talet. Med spår av naturen och för dess gracila uppsyn har grundmaterialet till Baden Baden fått sitt ursprung ifrån stränder runt omkring i Skåne. 

I råmaterialet för Baden Baden ligger de essentiella spår och avtryck som speglar dess unika form förankrat både från naturen och från kulturens kontexter. Vari havets rörelse och förlopp fötts fram ur originaliteten i hantverket och dess egen textur. Efter noggrann insamling av materialet har jag skapat tillkomsten genom att arbeta fram och sammanställa idén för att framhäva varje stols unika karaktärsdrag. 

Inför placeringen av de två stolarna har jag tillsammans med

Pernilla Magnusson Theselius, arkitekt från Gatukontoret, utformat ett betong fundament – en sanddyns form.  Med Baden Baden har jag skapat ett sammanhang till människor genom verket där den tydliga platsen för de skulpturala stolarna är placerade för betraktelse, samtal och delaktighet med interaktion till omgivningen.