JAG VAR HÄR (2015)
Förslag för – Växjö Art Site, etapp 5 ”Det fria ordet”

Det fria ordet innefattar inte endast något som är eller varit outtalat, det uttrycker själva viljan att leva och anspråket till att få lov att vara människa. Det är i den berättelsen, om att släppa in och släppas in som samspelet med naturen och människan önskar formulera i mitt bidrag till Växjö Art Site, etapp 5.

Mitt verk består av de böcker vari berättelsen hamnar och kan återupplevas och delas med. Ett avtryck av det vilande i tanken som naturen gett förutsättningen för runt Växjösjön. En sten där någon har landat, ofrivilligt eller frivilligt, och getts förutsättning för att skapa, betraktas, tas emot, om än dolt blottad för den som är nyfiken.

Utsmyckningen består av sjutton böcker samt nio individuella avtryck (skala 1:1) gjutna i brons. Samtliga objekt skall placeras på synliga stenar jämte stigen som följer runt Växjösjön. Bok- avgjutningarna är helt överensstämmande i förhållande till naturen på de nio platserna runt Växjösjön vilket gör dem synliga för besökarna då de följer med människorna sida vid sida.

Vid några av böckerna finns även individuella avtryck formade utifrån människors munavtryck. Dessa objekt av munavtryck är tänkt att förstärka samspelet mellan böckernas berättelser, människan i fokus och naturens bevarade gömställen i ett samspel.

Bronsverken kommer att vara patinerade svart som med tiden kommer att påvekas av väder och vind genom sin egen integrering i naturen. Inget underhåll av verken krävs således och de kommer att vara synliga för beskådning i vintervitt landskap utformade så att risk för förstörelse är obefintlig. I solsken som regn ger valet av brons ett eget glimmer av att utforska dess detaljer som ligger i värdet av idékonstruktionen – frihet i naturen och för människan.

RIDÅ (related project)