BLOODY MARY

No Comments
BLOODY MARY (1994) Dimensions: site-specific Material: five liters of carbonated blood CONCRETE DECORATION (related work)
Read More

RIDÅ

No Comments
RIDÅ (2012) Förslag för Minnes märke över Malmös artister presenterat – Malmö stad. Ursprungligt förslag: Idén till verket bygger på realisationen av kommunikationen avseende plats, de angivna artisternas anknytning till…
Read More

TJUGOEN SOLITÄRA STOLAR OCH LYSSNA

No Comments
TJUGOEN SOLITÄRA STOLAR OCH LYSSNA (2014) Förslag för – Konstnärlig gestaltning av Dag Hammarskjölds torg Verket består av Tjugoen solitära stolar som bearbetas och sammanställs med en skulptural utgångspunkt i förhållande…
Read More

I LIVE HERE

No Comments
I LIVE HERE (1994) Material: one leash German shepherd in the room Dimensions: Variable dimension (Collaboration with Jens Haaning) WATCH OUT (related work)
Read More

STOCK

No Comments
STOCK (2011) Dimensions: 531 x 178,5 x 4 cm. Material: 4 showerheads, human hair In the fraught and historically charged work Stock (2011) a residue of human hair is trapped…
Read More

SUNDOWN

No Comments
SUNDOWN (2009) Dimensions: 4,00 x 4,00 m Material: Blood powder, acrylic, canvas MONOCHROME (related work)
Read More

COLONY

No Comments
COLONY (2009) Film installation with projection, 3-D animated film Variable dimension, film 7,20 min. format 16:9 HD COLONY is an animated film, an observation of the interpretation of utopian patterns…
Read More

CYLINDER 90

No Comments
CYLINDER 90 cm (2012) Material: Blood powder, acrylic, wood, and glossy. Dimensions: 90 x 225 x 90 cm. CYLINDER 100 cm (related work)
Read More

MARY…

No Comments
MARY… (1995) Seven-year girl painted pictures in carbonated blood Dimensions: five liters, site-specific FILM (related work)
Read More

UNNAMED 2009

No Comments
UNNAMED (2009) Film installation with projection, in a completely black room. Variable dimension, film 10,00 min. format 16:9 HD UNNAMED (related work)
Read More