BLOODY MARY

BLOODY MARY (1994) Dimensions: site-specific Material: five liters of carbonated blood CONCRETE DECORATION (related work)

RIDÅ

RIDÅ (2012) Förslag för Minnes märke över Malmös artister presenterat – Malmö stad. Ursprungligt förslag: Idén till verket bygger på realisationen av kommunikationen avseende plats, de angivna artisternas anknytning till…

TJUGOEN SOLITÄRA STOLAR OCH LYSSNA

TJUGOEN SOLITÄRA STOLAR OCH LYSSNA (2014) Förslag för – Konstnärlig gestaltning av Dag Hammarskjölds torg Verket består av Tjugoen solitära stolar som bearbetas och sammanställs med en skulptural utgångspunkt i förhållande…

I LIVE HERE

I LIVE HERE (1994) Material: one leash German shepherd in the room Dimensions: Variable dimension (Collaboration with Jens Haaning) WATCH OUT (related work)

STOCK

STOCK (2011) Dimensions: 531 x 178,5 x 4 cm. Material: 4 showerheads, human hair In the fraught and historically charged work Stock (2011) a residue of human hair is trapped…

SUNDOWN

SUNDOWN (2009) Dimensions: 4,00 x 4,00 m Material: Blood powder, acrylic, canvas MONOCHROME (related work)

COLONY

COLONY (2009) Film installation with projection, 3-D animated film Variable dimension, film 7,20 min. format 16:9 HD COLONY is an animated film, an observation of the interpretation of utopian patterns…

CYLINDER 90

CYLINDER 90 cm (2012) Material: Blood powder, acrylic, wood, and glossy. Dimensions: 90 x 225 x 90 cm. CYLINDER 100 cm (related work)

MARY…

MARY… (1995) Seven-year girl painted pictures in carbonated blood Dimensions: five liters, site-specific FILM (related work)

UNNAMED 2009

UNNAMED (2009) Film installation with projection, in a completely black room. Variable dimension, film 10,00 min. format 16:9 HD UNNAMED (related work)